Police Academy 1: โปลิศจิตไม่ว่าง ภาค1 (1984)

Police Academy 1: โปลิศจิตไม่ว่าง ภาค1 (1984)

เรื่องย่อ : Police Academy 1: โปลิศจิตไม่ว่าง ภาค1 (1984)

กลุ่มที่มีจิตใจดี แต่ไม่มีความสามารถเข้าโรงเรียนตำรวจ แต่อาจารย์ที่นั่นจะไม่ทนกับการเล่นตลก

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ