RRRrrrr!!! อาร์ร์ร์!!! ไข่ซ่าส์ โลกา…ก๊าก!!! (2004)

RRRrrrr!!! อาร์ร์ร์!!! ไข่ซ่าส์ โลกา…ก๊าก!!! (2004)

ประเภทหนัง :

เรื่องย่อ : RRRrrrr!!! อาร์ร์ร์!!! ไข่ซ่าส์ โลกา…ก๊าก!!! (2004)

กาลครั้งหนึ่งเมื่อ 35,000 ปีก่อน ยังมีมนุษย์หิน 2 เผ่า อาศัยอยู่ในท้องทุ่งกว้างอย่างสงบสุขในระดับหนึ่ง เผ่า หัวหอม มีจุดเด่นคือเส้นผมที่สลวยงามยาวเป็นเงา เพราะบรรพบุรุษของพวกเขา ได้คิดค้นสูตรยาสระผมขึ้นใช้ โดยมีลูกหลานสืบทอดพร้อม ๆ กับอำพรางส่วนผสม มิให้รั่วไหลไปสู่คนภายนอก ทำให้เผ่า หัวเหนียว เพื่อนบ้านอีกเผ่า มีหัวที่เป็นสังกะตังเต็มไปด้วยเห็บ เหา พวกเขาจึงเต็มไปด้วยความอิจฉา และค้นหาวิธีที่จะขโมยสูตรยามาเป็นของตน

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ