Searching for Bobby Fischer เจ้าหมากรุก (1993)

Searching for Bobby Fischer เจ้าหมากรุก (1993)

แนวหนัง :

เรื่องย่อ : Searching for Bobby Fischer เจ้าหมากรุก (1993)

เมื่อพ่อค้นพบว่าลูกชายวัย 7 ขวบเป็นอัจฉริยะหมากรุกผู้เดินหมากเร็วได้เก่งกาจ เขาก็จ้างปรมาจารย์หมากรุกมาสอนลูกชายเพื่อเตรียมตัวลงแข่ง

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ