Shadow Dancer เงามรณะเกมจารชน (2012)

Shadow Dancer เงามรณะเกมจารชน (2012)

เรื่องย่อ : Shadow Dancer เงามรณะเกมจารชน (2012)

เหตุการณ์เกิดขึ้นในกรุงเบลฟาสต์ เมื่อสมาชิกกลุ่ม IRA คนหนึ่งต้องแทรกตัวเข้าไปเป็นหนอนบ่อนไส้ในองค์กร MI5 เพื่อปกป้องชีวิตของลูกชายเขา

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ