Super Size Me 2: Holy Chicken! (2017)

Super Size Me 2: Holy Chicken! (2017)

แนวหนัง :

เรื่องย่อ : Super Size Me 2: Holy Chicken! (2017)

Morgan Spurlock ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ Muckraking เริ่มต้นการต่อสู้กับอุตสาหกรรมอาหารครั้งนี้จากเบื้องหลังการจดทะเบียน ในขณะที่เขาเปิดร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดของตัวเอง

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ