Superman: Red Son มหาบุรุษ หลังม่านเหล็ก (2020)

Superman: Red Son มหาบุรุษ หลังม่านเหล็ก (2020)

เรื่องย่อ : Superman: Red Son มหาบุรุษ หลังม่านเหล็ก (2020)

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกจรวดของ Kal-El ไม่ได้อยู่ใน Kansas แต่อยู่ในสหภาพโซเวียต? นั่นคือหลักฐานของนิทาน Elseworld นี้จากการ์ตูนดีซี

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ