Thank You for Smoking แผนเด็ดพีอาร์สมองเสธ (2005)

Thank You for Smoking แผนเด็ดพีอาร์สมองเสธ (2005)

เรื่องย่อ : Thank You for Smoking แผนเด็ดพีอาร์สมองเสธ (2005)

นักประชาสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิจยาสูบพยายามหาทางยับยั้งกฏหมายฉบับใหม่ที่มีผลให้ธุรกิจของพวกเขาเสียหาย ระหว่างที่กำลังขอคะแนนสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆอยู่ เขากลับคิดถึงอันตรายจากธุรกิจของเขาผ่านทางลูกชายที่ตั้งคำถามบางอย่างให้เขาตอบ

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ