The Banquet ศึกสะท้านภพสยบบัลลังก์มังกร (2006)

The Banquet ศึกสะท้านภพสยบบัลลังก์มังกร (2006)

เรื่องย่อ : The Banquet ศึกสะท้านภพสยบบัลลังก์มังกร (2006)

(Ye yan) ใน ยุคสมัยแห่งราชวงศ์จีนโบราณ ก่อเกิดเรื่องราวมากมายให้กล่าวขานของราชวงศ์ที่แข็งแกร่ง แต่เต็มไปด้วยเรื่องราววุ่นวายซับซ้อน ของการแย่งชิงอำนาจ และรัก 3 เส้า ฮองเฮาวาน ขึ้นครอง ตำแหน่งเป็นจักพรรดินีต่อเนื่อง หลังจากฮ่องเต้ถูกลอบปลงพระชนม์ และพระนางยอมอภิเษกสม รสกับน้องชายของอดีตฮ่องเต้ เพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจตามเดิม ด้านขององค์ชายรัชทายาทหลังจากฮ่อง เต้สิ้นพระชนม์ พระองค์หลีกหนีสู่ป่าเพื่อเสพซึ่งดนตรีและศิลปะ ถึงอย่างนั้น พระองค์ยังถูกลอบปลง พระชนม์จากฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน ผู้เป็นอาเพียงเพื่อต้องการกำจัดเสี้ยนหนาม ให้สิ้นซากองค์ชาย จึงเสด็จกลับวัง เพื่อสะสางเรื่องราวต่างๆ แต่กลับอยู่ภายใต้วงล้อมของรักสามเส้า ทั้งฮองเฮาวาน และฉิงหนิว ธิดาของขุนพลใหญ่ที่ยอมสละชีวิตเพื่อพระองค์ด้วยความรัก

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ