The Bélier Family ร้องเพลงรัก ให้ก้องโลก (2014)

The Bélier Family ร้องเพลงรัก ให้ก้องโลก (2014)

แนวหนัง :

เรื่องย่อ : The Bélier Family ร้องเพลงรัก ให้ก้องโลก (2014)

“The Bélier Family ร้องเพลงรัก ให้ก้องโลก” ครอบครัวเบลิเยร์หูหนวกทั้งหมด ยกเว้นพอลล่าวัยสิบหกปีซึ่งเป็นผู้แปลภาษาที่สำคัญในชีวิตประจำวันของพ่อแม่เธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มของครอบครัว เมื่อครูสอนดนตรีของเธอพบว่าเธอมีเสียงร้องที่ไพเราะ และเธอก็ได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ของ Radio France อนาคตของครอบครัวทั้งครอบครัวก็พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ