The Circle เดอะ เซอร์เคิล อัจฉริยะล้างพันธุ์มนุษย์ (2017)

The Circle เดอะ เซอร์เคิล อัจฉริยะล้างพันธุ์มนุษย์ (2017)

เรื่องย่อ : The Circle เดอะ เซอร์เคิล อัจฉริยะล้างพันธุ์มนุษย์ (2017)

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในเทคโนโลยี และคิดอยู่เสมอว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นมีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ ความปลอดภัยในโลกออนไลน์ และการถูกสอดส่องจากคนที่คุณมองไม่เห็นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร? The Circle เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะนำเสนอมุมมองของเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้นี้ ภาพยนตร์นี้สร้างมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกันคือ The Circle ในปี 2013 The Circle จะว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีในอนาคตข้างหน้า เรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทยักษ์ใหญ่ใน Silicon Valley ชื่อว่า The Circle ที่มีเทคโนโลยีการตรวจสอบที่สามารถควบคุมทุกโซเชี่ยลมีเดียอย่าง Google, Facebook, Twitter และอื่นๆ คุณอาจสงสัยว่าแค่ “เทคโนโลยีการตรวจสอบ” จะกลายเป็นหนัง Sci-fi ที่น่าสนใจและมีนักแสดงนำหลักเป็น Emma Watson และ Tom Hanks ไปได้อย่างไร?

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ