The Dyatlov Pass Incident เปิดแฟ้ม..บรรทึกมรณะ (2013)

The Dyatlov Pass Incident เปิดแฟ้ม..บรรทึกมรณะ (2013)

เรื่องย่อ : The Dyatlov Pass Incident เปิดแฟ้ม..บรรทึกมรณะ (2013)

สร้างจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1959 นักไต่เขาชาวรัสเซีย 9 คน เดินทางเข้าไปในเทือกเขาอูราลที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ สองอาทิตย์ต่อมา ทั้งหมดถูกพบว่าได้เสียชีวิตแล้ว เหยื่อหนึ่งคนลิ้นหายไป สองคนกระโหลกศีรษะแตก และเสื้อผ้าของทุกคนเปื้อนไปด้วยกัมมันตภาพรังสี สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขายังเป็นปริศนาและไม่เคยมีการเปิดเผย… จนกระทั่งบัดนี้

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ