The End of the Tour ติดตามชีวิตของนักเขียนเดวิด ฟอสเตอร์ (2015)

The End of the Tour ติดตามชีวิตของนักเขียนเดวิด ฟอสเตอร์ (2015)

เรื่องย่อ : The End of the Tour ติดตามชีวิตของนักเขียนเดวิด ฟอสเตอร์ (2015)

เดวิด ฟอสเตอร์ วอลเลส เจ้าของผลงานเรื่อง Infinite Jest ซึ่งฆ่าตัวตายในปี 2008 ระหว่างเดินสายโปรโมทหนังสือของเขาในช่วงต้นของการมีชื่อเสียง วอลเลสมีนักข่าวของนิตยสารโรลลิงสโตนติดตามไปด้วย ชื่อว่าเดวิด ลิปสกี และระหว่างการเดินทางนั้น ความอิจฉาและการแข่งขันก็เกิดขึ้นระหว่างนักเขียนทั้งสองขณะที่พวกเขาคุยกันเรื่องผู้หญิง ความกดดัน และข้อดีข้อเสียของการมีชื่อเสียง สร้างจากเรื่องจริง

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ