The Englishman Who Went up a Hill but Came down a Mountain จะสูงจะหนาว หัวใจเราจะรวมกัน (1995)

The Englishman Who Went up a Hill but Came down a Mountain จะสูงจะหนาว หัวใจเราจะรวมกัน (1995)

เรื่องย่อ : The Englishman Who Went up a Hill but Came down a Mountain จะสูงจะหนาว หัวใจเราจะรวมกัน (1995)

ชาวบ้านเวลซ์รวมตัวกันเพื่อปกป้องเกียรติแห่งเมืองของพวกเขา หลังนักเขียนแผนที่ชาวอังกฤษมาถึง และประกาศว่าภูเขาในเมืองซึ่งสูง 15 ฟุตนั้นเตี้ยไปที่จะถูกเรียกว่าเป็นภูเขา

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ