The Haunted House on Kirby Road บ้านผีสิง บนถนนเคอร์บี้ (2016)

The Haunted House on Kirby Road บ้านผีสิง บนถนนเคอร์บี้ (2016)

เรื่องย่อ : The Haunted House on Kirby Road บ้านผีสิง บนถนนเคอร์บี้ (2016)

กลุ่มของ 20 somethings เริ่มค้นพบว่าตำนานเมืองของบ้านผีสิงมีความจริงใดๆ

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ