The Island of Dr. Moreau ครึ่งคนครึ่งสัตว์ มฤตยูพันธุ์โหด (1996)

The Island of Dr. Moreau ครึ่งคนครึ่งสัตว์ มฤตยูพันธุ์โหด (1996)

เรื่องย่อ : The Island of Dr. Moreau ครึ่งคนครึ่งสัตว์ มฤตยูพันธุ์โหด (1996)

หลังจากได้รับการช่วยเหลือและนำไปที่เกาะชายคนหนึ่งพบว่าผู้อยู่อาศัยเป็นสัตว์ทดลองได้กลายเป็นมนุษย์ที่ดูแปลก ๆ ทั้งหมดนี้เป็นผลงานของแพทย์ที่มีวิสัยทัศน์

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ