The Man from Toronto ชายจากโตรอนโต (2022) NETFLIX

The Man from Toronto ชายจากโตรอนโต (2022) NETFLIX

เรื่องย่อ : The Man from Toronto ชายจากโตรอนโต (2022) NETFLIX

หลังทางการระบุตัวคนร้ายผิด ทำให้นักธุรกิจผู้แสนเฟอะฟะต้องหันไปจับมือกับนักฆ่าชื่อกระฉ่อนฉายา “ชายจากโตรอนโต” เพื่อหาทางเอาชีวิตรอด

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ