The Mighty Ducks3 ขบวนการหัวใจตะนอย ภาค3 (1996)

The Mighty Ducks3 ขบวนการหัวใจตะนอย ภาค3 (1996)

เรื่องย่อ : The Mighty Ducks3 ขบวนการหัวใจตะนอย ภาค3 (1996)

ทีมฮ็อกกี้ฟิตฟิตเกเรโตขึ้นมาเพียงเล็กน้อยและได้รับทุนการศึกษาไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ