The Reaping ระบาดนรกสาปสยองโลก (2007)

The Reaping ระบาดนรกสาปสยองโลก (2007)

เรื่องย่อ : The Reaping ระบาดนรกสาปสยองโลก (2007)

แคทเธอรีน (ฮิลลารี่ สแวงค์) อดีตมิชชันนารีคริสเตียน ผู้สูญเสียศรัทธาหลังจากครอบครัวของเธอต้องตายอย่างทารุณ และตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่รู้จักของโลกด้านปรากฎการณ์ท้าทายความเชื่อในศาสนา ในระหว่างสอบสวนเมืองเล็กๆ แห่งในหลุยเซียน่าที่ถูกคุกคามจากสิ่งที่ดูเหมือนโรคระบาดในคัมภัร์ไบเบิล เธอตระหนักว่าวิทยาศาสตร์ไม่มีคำอธิบายต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และเธอจะต้องเรียกศรัทธาคืนมาเพื่อต่อสู้กับพลังมืดที่กำลังเข้าครอบงำเมืองนี้

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ