They Call Me Hallelujah ไม่แน่จริงอย่าแหยม (1971)

They Call Me Hallelujah ไม่แน่จริงอย่าแหยม (1971)

เรื่องย่อ : They Call Me Hallelujah ไม่แน่จริงอย่าแหยม (1971)

(Testa t’ammazzo, croce… sei morto – Mi chiamano Alleluja) ท่านนายพล เป็นผู้นำการปฏิวัติในเม็กซิโก แต่ยังไม่มีทุน จึงได้ว่าจ้าง ฮาเลลูยา เสือร้ายในคราบของช่างเย็บผ้าซึ่งฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าด้วยจักรเย็บผ้ายี่ห้อซิงเกอร์ และ.สโลแกนคำเดียวสั้นๆ…ไม่แน่จริงอย่าแหยม

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ