Tremors 5: Bloodlines ทูตนรกล้านปี ภาค5: สายพันธุ์เขมือบโลก (2015)

Tremors 5: Bloodlines ทูตนรกล้านปี ภาค5: สายพันธุ์เขมือบโลก (2015)

เรื่องย่อ : Tremors 5: Bloodlines ทูตนรกล้านปี ภาค5: สายพันธุ์เขมือบโลก (2015)

Graboids มนุษย์กินคนยักษ์กลับมาแล้วและถึงตายกว่าเดิมทำให้ผู้คนในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแอฟริกาใต้หวาดกลัวขณะที่พวกเขาจู่โจมจากด้านล่างและเหนือ

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ