Trumpet of the Cliff ดนตรีรักสื่อหัวใจ (2016)

Trumpet of the Cliff ดนตรีรักสื่อหัวใจ (2016)

เรื่องย่อ : Trumpet of the Cliff ดนตรีรักสื่อหัวใจ (2016)

Zeppeki no ue no toranpetto เรื่องราวของหญิงสาวซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจที่ได้พบรักกับชายหนุ่มนักทรัมเป็ตและทั้งคู่ต่างสัญญาว่าจะไปดูฝูงโลมาด้วยกันโดยไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้า

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ