Umma คุณแม๊ (2022)

ตัวอย่างหนัง
Umma คุณแม๊ (2022)
เรื่องย่อ: Umma คุณแม๊ (2022) ออมม่า ซึ่งในภาษาเกาหลีแปลว่า “แม่” เป็นเรื่องราวของอแมนด้า (แซนดรา โอ) และลูกสาวของเธอ (ไฟเวล สจ๊วต) ซึ่งใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในฟาร์มอเมริกัน จนกระทั่งเถ้าของมารดาที่เหินห่างมาถึงจากเกาหลี อแมนด้าก็ถูกหลอกหลอนด้วยความกลัวว่าแม่อาจเข้าครอบงำเธอ
หนังที่เกี่ยวข้อง
หนังมาใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.