Vita and Virginia ความรักระหว่างเธอกับฉัน (2018)

Vita and Virginia ความรักระหว่างเธอกับฉัน (2018)

เรื่องย่อ : Vita and Virginia ความรักระหว่างเธอกับฉัน (2018)

มันเป็นเรื่องจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องรัก ๆ ใคร่ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และผู้แต่งเพลงยอดนิยม Vita Sackville-West และไอคอน Virginia Woolf

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ