เรื่องย่อ : Warning Sign ป้ายเตือน (1985)

เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสขึ้นในห้องแล็บลับแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่พัฒนาอาวุธชีวภาพโดยมีฉากหน้าเป็นศูนย์วิจัยการเกษตร

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ