World Trade Center เวิร์ลด เทรด เซนเตอร์ (2006)

World Trade Center เวิร์ลด เทรด เซนเตอร์ (2006)

เรื่องย่อ : World Trade Center เวิร์ลด เทรด เซนเตอร์ (2006)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 หลังจากผู้ก่อการร้ายโจมตีตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ตึกถล่มทีมกู้ภัยจากกรมตำรวจการท่าเรือ จะ Jimeno และจอน McLoughlin จ่าของเขาถูกพบว่ามีชีวิตติดอยู่ในซากปรักหักพังในขณะที่ทีมกู้ภัยต่อสู้เพื่อช่วยพวกเขา

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ